Top

Hướng Dẫn Hoạt Động Trong Game

Hướng Dẫn Hoạt Động Trong Game

[11/11/2018]

 Hướng dẫn cơ các 1 số tính năng, hoạt động Game

-> UPDATE Mới Nhất : 6h15 Ngày 23/11/2018

1) Dã Tẩu :

-> Đến gặp anh đại ca Dã Tẩu, yêu cầu gì làm y thế

-> Lưu ý : nếu thiếu tiền vạn cứ hỏi ảnh xin, đầy đủ không lo đói nhé các bạn!

2) NV Long Ngũ

-> gặp NPC Long Ngũ ở các Thôn để nhận

-> Hướng dẫn Long Ngũ TẠI ĐÂY 

3) Vòng Quay May Mắn 

-> Tại NPC Lễ Quan Thành Thị hoặc Trấn

-> Điều kiện Quay : Xu May Mắn kiếm được từ bản đồ luyện cấp 90

4) Sư Đồ Thiếp

-> Mua tại NPC Tạp Hóa

-> Chi tiết có ghi sẵn ở Sư Đồ Thiếp

5) Quả Hoàng Kim : thời gian ra : 12h,12h10,12h20 và 19h,19h10,19h20

-> Tọa độ Quả Huy Hoàng Sơ : Thục Cương Sơn (234/175)

Cấp < 90 có thể sử dụng Quả Huy Hoàng Sơ

6) Nhiệm Vụ Thông Thương : đẳng cấp yêu cầu : trên 80

-> Nhận NV tại NPC Thần Bí Thương Nhân (Dương Châu 207/192)

-> Nhiệm vụ tối đa 01 ngày = 03 Nhiệm vụ

-> Hoàn thành nhiệm vụ chọn 01 trong 02 gồm : Tiền Vạn (2 vạn) và Kinh nghiệm (1.000.000 exp)

7) Vận Tiêu : yêu cầu cấp trên 80

-> Nhiệm vụ tối đa trong ngày : 02 lần Vận Tiêu, Phí nhận NV 01 lần : 10 vạn lượng

-> Phí nhận lại Tiêu Xa khi Tiêu Xa bị cướp hoặc mất : 10 vạn lượng

-> Đến nhận nhiệm vụ tại Ông Chủ Tiêu Cục tại Thành Đô (376/316)

-> Nhận nhiệm vụ sẽ được 01 trong 03 Tiêu Xa gồm : Vàng, Bạc, Đồng

-> Di chuyển đến Thanh Thành Sơn gặp Long Môn Tiêu Sư (tọa độ 243/219)

-> Sau đó quya về gặp Ông Chủ Tiêu Cục trả nhiệm vụ để  hoàn thành Nhiệm Vụ Vận Tiêu

-> Phần thưởng khi hoàn thành : Tiêu Xa Vàng (3.000.000 exp, 9 danh vọng, 6 rương báu); Tiêu Xa Bạc (2.000.000 exp, 6 danh vọng, 4 rương báu); Tiêu Xa Đồng (1.000.000 exp, 3 danh vọng, 2 rương báu); Tiêu Xa bị mất hoặc cướp (500.000 exp, 1 dang vọng, 1 rương báu)

-> Phần thưởng khi Cướp tiêu xa (tối đa 5 lần/01 ngày) : 100.000 exp /01 lần cướp Tiêu Xa

8) Nhiệm Vụ Danh Vọng (hàng ngày, không giới hạn)

-> Tọa độ NPC Sứ Giả Danh Vọng : Ba Lăng Huyện (219/212)

-> Khi tiêu diệt Sứ Giả Danh Vọng sẽ nhận được 05 điểm danh vọng

-> Lưu ý : không giới hạn số lần săn Sứ Giả Danh Vọng

9) Hạt Thiên Tuế : Có 6 loại

+ Thiên Tuế An Lành : được 100000 kinh nghiệm

+ Thiên Tuế Hòa Bình : được 200000 kinh nghiệm

+ Thiên Tuế Độc Lập : được 300000 kinh nghiệm

+ Thiên Tuế Tự Do : được 400000 kinh nghiệm

+ Thiên Tuế Hạnh Phúc : được 500000 kinh nghiệm

+ Thiên Tuế Thịnh Vượng : được 1000000 kinh nghiệm

+ Cấp tối đa: 100

+ Hiện tại giới hạn chỉ dành cho cấp < 100

+ Tối đa : 1 ngày = 8 hạt thiên tuế

+ Nguyên Liệu và Hạt mua ở SHOP Tiền Vạn

10) PHONG LĂNG ĐỘ

+ Tham Gia Phút 1 mỗi giờ

+ Phí : 1 Lệnh Bài Phong Lăng Độ

+ Quái PLD : 10000 EXP

+ Đẳng cấp yêu cầu : cấp 90 trở lên

+ Tiêu diệt Thủy Tặc Đầu Lĩnh : người kết thúc (2tr exp), ng trên thuyền 1tr exp, danh vọng cao rớt item cao : bí kíp 90, item xanh opt cao, Bảo Rương(mở ra nhận vật phẩm quý)

11) TỐNG KIM

+ TIME : 11,13,20,22h+ 1 IP /1 Phe, Cấp yêu cầu : 80

+ TOP 10 : 2tr , 1-5 rương báu, 20 cống hiến Bang 

+ Thắng 4tr, Thua 3tr, 10 cống hiến Bang 

+ Thắng 20 danh vọng, thua 10 danh vọng, 5 cống hiến Bang 

+ Miễn phí nhận Thừa Tiên Mật

+ Đặc biệt : cấp < 100 : Thắng thêm 5tr, Thua thêm 3tr

12) BOSS TIỂU : Xuất hiện lúc 6h30, 12h15, 21h

+ 3 boss ra 1 lúc, có thông báo tọa độ và bản đồ

+ Người kết thúc Boss : 5 rương Báu + 5tr exp + 50 danh vọng

+ Tổ đội hoặc người đam boss cao nhất -> tiêu diệt boss : 

        - 8 món gồm : VLMT, TTK, THBT, TT, Phúc duyên, phi phong, TTL, thư dặc xá trrieeuf đình, tiểu bát nhã tâm kinh

- 8 món đồ xanh off cao phụ thuộc danh vọng cao off càng cao

13) HOA SƠN LOẠN CHIẾN : 19h hàng ngày!

-> Báo danh : NPC Hoa Sơn Lão Tẩu ở Hoa Sơn Cảnh Kỹ Trường (325/224)

+ Phí 10 vạn, yêu cầu cấp > 80

+ Người tham gia ít nhất 11 người mới bắt đầu Loạn Chiến Hoa Sơn

+ Phần thưởng TOP 10

TOP 1: 10000000 kinh nghiệm

TOP 2: 9000000 kinh nghiệm

TOP 3: 8000000 kinh nghiệm

TOP 4: 7000000 kinh nghiệm

TOP 5: 6000000 kinh nghiệm

TOP 6: 5000000 kinh nghiệm

TOP 7: 4000000 kinh nghiệm

TOP 8: 3000000 kinh nghiệm

TOP 9: 2000000 kinh nghiệm

TOP 10 : 1000000 kinh nghiệm

+ Lưu ý : cấp > 100 chỉ nhận 1 nửa kinh nghiệm

+ TOP 10 Nhận : danh hiệu "Tinh Anh" 1 ngày