Top

Hỗ Trợ Tân Thủ

Hỗ Trợ Tân Thủ

[06/11/2018]

Hỗ Trợ Tân Thủ khi gia nhập Game gồm :

+ 01 Thổ Địa Phù

+ 01 Thần Hành Phù

+ 01 Túi Máu(bên trong chứa 10.000 bình máu)

+ 01 Vũ Khí Tân Thủ (cấp 1, vũ khí trắng)

+ 01 Kỹ Năng 90 (khi đạt cấp 80)

Chúc các bạn hành tẩu Giang Hồ!