Top

Open Máy Chủ Công Thành Chiến

Open Máy Chủ Công Thành Chiến

[06/11/2018]

  

Thời gian diễn ra sự kiện

Nội dung
  • Thời gian bắt đầu: 13h00 ngày 10/11/2018
  • Thời gian kết thúc: 13h00 ngày 12/11/2018
  • Thời gian trao giải: từ 14h00 ngày 12/11/2018 đến hết ngày
Nội dung phần thưởng

1 Số lưu ý

  • Không thể sử dụng các vật phẩm nhân đôi, nhân ba, nhân bốn kinh nghiệm.
  • Trong thời gian đua Top chỉ thông báo cấp độ cao nhất trong Game mỗi 0 và 30 phút
  • Trong thời gian đua TOP nếu phát hiện đăng nhập quá số lượng tài khoản cho phép sẽ hủy kết quả toàn bộ nhân vật có liên quan.
  • Không chấp nhận luyện công ở bản đồ bị góc lag (nếu có), vi phạm sẽ hủy kết quả cá nhân này